top of page
P1190717.JPG
Opbouw van het Territorium

We werken samen met gemeenschapsleiders en gemeentelijke commissies aan de collectieve uitwerking van instrumenten die een grotere organisatie en territoriale controle mogelijk maken.

17 juli bijeenkomst canutillo.jpeg

Om autonome gebieden te vormen vanuit de zelfbeschikking van volkeren is het essentieel dat er gemeenschapscodes ontwikkeld worden voor rechtvaardigere territoria en gemeenschappen. Belangrijk daarbij is dat vrouwen en jongeren worden geïntegreerd in besluitvorming.

De politieke instrumenten zijn gemeentelijke overeenkomsten, gemeenschapsnotulen, gemeentelijk beleid en elk ander gezamenlijk opgesteld instrument dat de organisatie en territoriale controle faciliteert, vanuit het wereldbeeld van de Inheemse Volkeren. 

Het waterprobleem op lokaal niveau is zorgwekkend en het beheer ervan wordt bepaald door beslissingen van bepaalde groepen die niet noodzakelijkerwijs het collectieve belang nastreven.

In de poging om het schaarse bezit te beschermen en de toegang ervan voor huidige en toekomstige generaties te verzekeren, wordt gezocht naar het creëren van instrumenten die een beter beheer ervan mogelijk maken.

 

In 2023 verkregen de gemeenschappen na een lange strijd de goedkeuring van een Gemeentelijk Akkoord over water door het lokale bestuur. De volgende stap is de ontwikkeling van een gemeentelijk beleid dat zorgt voor eerlijk en duurzaam waterbeheer.

bottom of page